DỊCH THUẬT

Chúng tôi có khả năng phiên dịch nhiều lĩnh vực từ hội thoại hàng ngày, trao đổi thương mại cho đến các vấn đề liên quan đến pháp luật. Không chỉ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật hay từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, chúng tôi còn truyền đạt chính xác từng sắc thái nhỏ nhờ sự thông hiểu văn hóa hai nước.

Bảng giá phiên dịch Nhật <=> Việt (tại Nhật)

(8 tiếng) (4 tiếng) Phát sinh (1 giờ)
Dịch Skype 25,000 JPY 23,000 JPY 3,000 JPY
Dịch hội thoại hàng ngày 25,000 JPY 23,000 JPY 3,000 JPY
Dịch trao đổi kinh doanh 35,000 JPY 18,000 JPY 4,500 JPY
Dịch pháp luật 70,000 JPY 36,000 JPY 9,000 JPY

Bảng giá phiên dịch Nhật <=> Việt (tại Việt)

(8 tiếng) (4 tiếng) Phát sinh (1 giờ)
Dịch tham quan du lịch 12,000 JPY 7,000 JPY 2,000 JPY
Dịch thông thường 18,000 JPY 9,000 JPY 2,500 JPY
Dịch chuyên môn 24,000 JPY 12,000 JPY 3,000 JPY

– Tùy theo nội dung cần dịch mà đơn giá thay đổi
– Chi phí đi lại được tính riêng
– Dịch vụ được cung cấp tối thiểu từ 4 tiếng trở lên

Biên dịch Việt – Nhật

Chúng tôi thực hiện dịch thuật Việt – Nhật, Nhật – Việt đối với các văn bản hướng dẫn, tài liệu, kế hoạch kinh doanh, nội dung pamphlet, sách hướng dẫn, hợp đồng, nội dung website, văn bản thuyết trình và các tài liệu khác. Vui lòng trao đổi với chúng tôi về các nội dung cần biên dịch khác.

Loại hình biên dịch Đơn giá (1 chữ)
Thông thường 8 JPY
Chuyên môn 13 JPY

– Kí kết hợp đồng bảo mật thông tin
– Tùy theo nội dung cần dịch mà đơn giá thay đổi
– Giá dịch gấp (trong vòng 5 ngày) từ 1.5 lần đơn giá
– Giá dịch gấp đặc biệt (trong vòng 24 giờ) từ 2.5 lần đơn giá

Quy trình đăng ký yêu cầu phiên dịch, biên dịch Nhật – Việt

– Quý khách yêu cầu phiên dịch, biên dịch
– Chúng tôi gửi báo giá
– Chấp nhận thỏa thuận và yêu cầu chính thức
– Thanh toán tiền đặt cọc (100% khi dưới 10,000 JPY, 50% khi trên 10,000 JPY)
– Bắt đầu phiên dịch, biên dịch
– Thanh toán giá trị còn lại (50%)

Bạn muốn hỏi về ký kết hợp đồng và tuyển dụng?